KIINTEISTÖKEHITYSKOHTEIDEN MARKKINOINTI JA JOHTAMINEN

Kiinteistökehityskohteiden markkinointi ja johtaminen2018-09-19T13:54:57+00:00

Brändin rakentamista jo projektivaihteessa

Teemme kehityskohteisiimme yksilölliset markkinointisuunnitelmat ja kaupalliset tavoiteasetannat huomioiden asiakkaan tarpeet & kohderyhmät ja käsittäen niin taloudelliset kuin mainonnalliset toimenpiteet. Markkinointitoimet kattavat vuokralaiskartoitukset ja vuokralaiskokoonpanojen suunnittelun sekä hanke- että kehitysvaiheessa oleviin kohteisiin. Vastaamme tarvittaessa myös kehityskohteiden markkinoinnista ja kaupallisesta johtamisesta.