KAUPUNKISUUNNITTELUN KAUPALLISET JA TOIMINNALLISET SELVITYKSET

Kaupunkisuunnittelun kaupalliset ja toiminnalliset selvitykset2018-10-16T15:25:23+03:00

Toimivaa kaupunkiympäristöä

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen kokemus kaavoitukseen ja laajemmin kaupunkisuunnitteluun liittyvistä kaupallisista selvityksistä. Tehtävänämme on usein toimia yhteistyössä kunnan elinkeino- ja kaavoitushenkilöiden sekä liikennesuunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa tavoitteena toiminnallisesti ja taloudellisesti menestyvä kaupunki asukkaille ja yrityksille.

Esimerkkejä tuottamistamme selvityksistä:

  • Kaupan palveluverkkoselvitykset kaupunginosan, kunnan, seutukunnan tai maakunnan tasolla
  • Alueen kaupan ja palveluiden sekä toimistojen ja asumisen mitoitus kysyntään perustuvien lisätarvelaskelmien avulla
  • Asemakaavan tai hankkeen kaupallisten vaikutusten arviointi
  • Kaavan toteutettavuuden ja kannattavuuden arviointi maanomistajan ja kiinteistökehittäjän kannalta
  • Keskustojen kaupallinen kehittäminen ja nykytila-analyysi
  • Työpaikka- ja kaupan alueiden toiminnalliset kokonaistarkastelut ja selvitykset eri kehittämisvaihtoehtojen muodostamiseksi ja mahdollisuuksien tunnistamiseksi
  • Monipuoliset kaupalliset selvitykset ja markkina-analyysit