KIINTEISTÖ- JA HANKEKEHITYS

Kiinteistö- ja hankekehitys2018-09-27T13:02:07+03:00

Aikaa kestäviä ja tuottavampia toimitiloja ja asuntoja

Kaupunkien keskustat, kiinteistöt, kauppakeskukset ja toimitilat tarvitsevat yhä innovatiivisempia ja vetovoimaisempia ideoita ja kykyä muuntautua käyttäjiensä uudistuviin tarpeisiin. Jalostamme ja kehitämme asiakkaidemme kanssa maa-alueiden, tonttien tai olemassa olevien rakennusten arvoa asiakaslähtöisin keinoin siten, että lopputuloksena tuotetaan elinvoimainen, taloudellisesti perusteltu ja toimiva ratkaisu sekä kiinteistön käyttäjille että omistajalle ekologisuutta unohtamatta.

Kiinteistö- ja hankekehitys voi perustua laatimaamme kiinteistön tai kokonaisen alueen tai kaupunkikeskustan uuteen konseptiin, liiketoimintasuunnitelmaan, tilojen käyttötarkoituksen muutokseen tai esimerkiksi olemassa olevan rakennuksen korjaamiseen tai jopa korvaamiseen. Lopputuloksena syntyy uusia, entistä paremmin käyttäjien ja omistajien tarpeita palvelevia asumis- ja toimitilaympäristöjä. Parempi käytettävyys heijastuu myös omistajan vuokrakassavirtaan ja kiinteistön arvoon.

Asiantuntijamme ovat toteuttaneet useita merkittäviä kiinteistö- ja hankekehitysprojekteja valtakunnallisesti. Laaja-alainen ymmärrys kaavoitusprosesseista mahdollistaa asiakkaan auttamisen laajojen ja monipuolisten aluekehitys- ja tilamuutoshankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa. Emme tyydy vain tavanomaisiin ratkaisuihin, vaan pyrimme tuomaan hankekehitykseen mukaan globaalit trendit ja yhteiskunnallisen murroksen vaatimat vaikutteet ja johdannaiset. Mietimme, miten asioita ja hankkeita voisi lähestyä ja toteuttaa toisin sekä paremmin kuin aikaisemmin.

Palveluitamme ovat mm.:

  • Laajemmat kiinteistökehitysstrategiat ja kiinteistökohtaiset kehitysprojektit
  • Tuotannollistaloudelliset toteutettavuusselvitykset
  • Hankesuunnittelun johtaminen
  • Käyttäjän ja rakennuttajan edunvalvonta hankkeissa
  • Yritysten sijoittumis- ja toimitila-analyysit
  • Tonttihaku
  • Toimitilahaku
  • Vuokra- ja investointilaskelmat
  • Investointi-, rahoitus-, hanke-, vuokra- ja hallinnointisopimukset
  • Rahoituksen ja investorin hankinta

Tutkimme aktiivisesti kiinteistö- ja hankekehittämiseen sopivia kohteita ja tontteja, joille kehitämme uudet kaupalliset ja toiminnalliset konseptit, sekä etsimme tiloille uudet käyttäjät ja omistajat.