MARKKINA-ANALYYSIT

Markkina-analyysit2018-09-27T14:12:32+03:00

Dataa ja näkemyksiä päätösten tueksi

Alueet ja kiinteistöt ovat aina sidoksissa sijaintiinsa ja ympäristöönsä. Siksi uusien ja olemassa olevien kohteiden kehittämisessä on tärkeää tutkia olennaiset markkinatilanteeseen vaikuttavat tekijät. Markkina-analyysimme auttavat tekemään johtopäätöksiä mm. kohteen tulevaisuuden potentiaalista, eri toimialojen mitoituksesta ja mahdollisista asiakasryhmistä. Lisäksi markkina-analyysimme tuottavat markkinointiin ja vuokraukseen soveltuvaa aineistoa kuten tilastoja havainnollistavia saavutettavuus- ja vaikutusaluekarttoja.

Markkina-analyysin avulla tutkittavan kohteen kaupalliseen konseptiin saadaan perusteita. Olemassa olevissa kohteissa lähtökohtana on nykyisen konseptin analyysi ja edelleen kehittämismahdollisuudet. Uusissa kohteissa tavoitteena on markkinatilanteeseen sopivien ja siten kaupallisesti toimivien konseptivaihtoehtojen löytäminen. Usein tavoitteena on löytää toteuttamiskelpoinen konsepti liiketoiminnan, vuokratuottojen ja tilatehokkuuden optimoimiseksi.

Markkina-analyysi ja potentiaalisen konseptin selvitys soveltuu kaupallisten kiinteistöjen, kuten kauppakeskusten, lisäksi mm. kaupunginosien ja keskustojen, asuinrakennusten ja -alueiden, hotellien, toimistojen sekä monipuolisten hybridikohteiden kehittämisen taustaselvityksiksi.

Markkina-analyysi ja siihen liittyvä konseptikehitys voi sisältää mm. seuraavia osioita:

  • Kohteen sijainti- ja saavutettavuusanalyysi paikkatietoja hyödyntäen
  • Kaupallinen kilpailutilanne ja kehityshankkeet
  • Vaikutusalueen määritys suhteessa kilpailijoihin sekä alueen monipuoliset tilastoanalyysit teemakarttoineen
  • Ostovoima-analyysi ja selvitys ostovoiman muutoksesta tulevaisuudessa, mitoituspotentiaali
  • Selvitys vuokratasoista alueellisesti ja vuokratuotoista kohdekohtaisesti
  • Kaupalliset Due Diligence -selvitykset (mm. vuokratasomäärittelyt)
  • Kohteen nykytilanteen analyysi, mm. vuokralaisten tunnusluvut, vetovoiman arviointi, pohjaratkaisun ja kulkuyhteyksien toimivuus ja kehityspotentiaali
  • Konseptin kehitysmahdollisuudet, mm. vaihtoehtoiset vuokralaiskokoonpanot ja vuokratasot sekä fyysiset kehitysmahdollisuudet